Wednesday, 2 May 2012

TUGASAN 1 MSR3023 (UPSI01-A112PJJ) D20102040759 HASSAN B. MOHD GHAZALI


PEMARKAHAN
1.
TUGASAN 1

2.
TUGASAN 2

3.
E- FORUM


JUMLAH

MSR 3023 ASAS PENDIDIKAN SENI VISUALTAJUK

PEMERHATIAN MATAPELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH ANDA
KUMPULAN

UPSI 01DISEDIAKAN OLEH

NAMA
NO. ID
NO. TELEFON
ROHAIZA BINTI RAZALI
D20102040759
012-6524908

NAMA TUTOR

E-LEARNING                   :  HASSAN BIN MOHD GHAZALITARIKH SERAH                             :  2 MEI 2012

.PENGENALAN

            Pendidikan Seni Visual adalah sebahagian dari Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang masih diguna pakai sehingga kini. Bagi murid Tahun 1 dan 2 yang menggunakan kurikulum baru iaitu Kurikulu Standard Sekolah Rendah (KSSR), Pendidikan Seni Visual masih di masukkan. Pendidikan Seni Visual di peringkat rendah adalah di anggap mata pelajaran minor kerana tidak di ambil penilaiannya di dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Sememangnya mata pelajaran ini agak kurang dipedulikan.

Saya Rohaiza Binti Razali mengajar di Sekolah Kebangsaan Seri Sekamat di negeri Selangor. Saya juga adalah sebahagian daripada guru yang mengajar Pendidikan Seni Visual di sekolah. Jika sebelum ini Diploma Perguruan saya adalah Major Matematik dan bagi Program Ijazah ini saya mengambil pengkhususan Pendidikan Seni Visual. Ia bukan sahaj kurang rezeki sebelum ini memohon apa jua program melanjutkan pelajaran bagi major seperti diploma saya, akan tetapi saya sememangnya minat dengan bidak pendidikan seni visual ini. Malahan kerap membuat kerjasama dengan Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual untuk mengadakan aktiviti yang berkaitan seni. Saya sebagai Guru Perpustakaan dan Media (GPM) sememangnya sering berdamping rapat dengan panitia-panitia untuk mengadakan pelbagai aktiviti. Sudah dua kali saya mengadakan Pertandingan Mewarna Anjuran Pusat Sumber bersama-sama Panitia Pendidikan Seni Visua dengan kerjasama pihak Utusan Malaysia. Pengajuran ini sungguh meriah dengan menawarkan sebuah basikal dan pelbagai hamper kepada pelajar yang Berjaya.

A.  PENERIMAAN DIPERINGKAT PENTADBIRAN

Pihak pentadbiran di sekolah saya telah mewujudkan Jawatankuasa Induk

Kurikulum. Jawatankuasa Induk Kurikulum ini melibatkan semua Panitia-panitia mata pelajaran. Ia turut melibatkan Penyelaras Pendidikan Khas, Pra Pendidikan Khas dan Pra Sekolah serta Guru Pemulihan. Bagi mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual ini, ia sememangnya mempunyai mempunyai panitianya yang tersendiri. Panitia Pendidikan Seni Visual ini terdiri daripada guru-guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Seni dan Visual. Ia adalah guru-guru Pendidikan Seni Visual dari Tahun 1 hinggalah Tahun 6. Malahan bagi murid-murid Pendidikan Khas, Pra Pendidikan Khas serta Pra Sekolah Bestari di sekolah saya turut mempunyai jadual waktu bagi Pendidikan Seni Visual ini. Semua peringkat pendidikan kelas ini mempunyai jadual waktu Pendidikan Seni Visual. Sekolah saya mempunyai lebih kurang 36 kelas Perdana dan pendidikan khas ada 8 buah kelas serta 3 pra sekolah dan 1 Pra Pendidikan Khas, setiap kelas ini di peruntukkan 1 jam Pendidikan Seni Visual seminggu sekli. Walaupun terdapat kekangan atau kesempitan ruang bagi mata pelajaran-mata pelajaran lain, mata pelajaran pendidikan seni visual tidak dilupakan.

            Pihak pentadbiran sekolah saya turut mewujudkan Fail Putih,Fail Meja dan Fail Keras bagi Panitia Pendidikan Seni Visual ini. Melalui penyediaan fail tersebut ia dapat memberi maklumat mengenai guru-guru yang mengajar Pendidikan Seni Visual. Malahan jadual waktu guru yang mengajar mata pelajaran ini turut dikumpulkan. Ini memudahkan pemantauan dari pihak Pejabat Pendidikan Daerah atau Jabatan Pendidikan. Melalui  system fail ini surat yang berkaitan denga aktiviti panitia di dalam dan luar sekolah memberi bukti keaktifan oanitia tersebut. Malahan setiap tahun pihak pentadbiran terutama Guru Penolong Kanan Kurikulum akan meminta Laporan aktiviti panitia sepanjang tahun lepas dan Laporan Bulan Panitia. Manakala setiausah panitia perlu menyediakan Perancangan Tahunan bagi tahun yang baru setelah pihak panitia bersama jawatankuasa mengadakan mesyuarat panitia. Melalui perbincangan ini, pihak pentadbiran dapat mengetahui serta mempunyai panduan dan gambaran mengenai aktiviti panitia untuk tahun hadapanya.

            Pihak Pentadbiran memperuntukkan setiap panitia perlu mengadakan tiga kali mesyuarat sepanjang tahun. Pentadbiran juga menggalakkan panitia untuk membuat mesyuarat untuk jawatankuasanya dari semasa ke semasa bagi membincang masalah atau aktiviti yang ingin dilaksnakan bagi tahun yang berkenaan. Bagi setiap guru yang mengajar Pendidikan Seni Visual ini diberi Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) dan juga Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT). Ia adlah sebagai panduan untuk guru melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas kelak.

            Kelemahan yang mungkin juga berlaku di sekolah-sekolah rendah yang lain ialah guru yang mengajar mata pelajaran seni visual kebanyakkannya adalah bukan opsyen. Mungin kebanyakkan pentadbiran sekoah beranggapan Pendidikan Seni Visual peringkat sekolah rendah adalah asas semata-mata. Oleh itu boleh di ajar oleh sesiapa guru sekali pun. Bagi guru yang opsyen sememangnya diminta untuk mengajar Pendidikan Seni Visual. Mujurlah tahun ini saya dapat mengajar mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Jika sebelum ini mata pelajaran kedua yang di beri kepada saya adaah Pendidikan Muzik. Apalah yang boleh di ajar walaupun kita bukan opsyen tersebut.

B. PENERIMAAN OLEH GURU-GURU

          Bagi sekolah saya setiap tahun dari Tahun 1 hingga Tahun 6, sekurang-kurangnya diperuntukkan seramai tiga orang guru untuk mengajar mata pelajaran Seni Visual ini. Saya diberi tanggungjawab mengajar mata pelajaran seni visual ini bagi murid-murid Tahun 5. Walaupun tidak semua guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ini adalah opsyen bagi mata pelajaran tersebut namun rakan-rakan guru ini yang saya perhatikan sememangnya berkomitmen dengan mata pelajaran ini. Cuma segelintir yang kurang mengambil berat. Ia mungkin disebabkan bukan sahaja tidak minta tambahan pula tidak kreatif. Maka mereka sendiri tidak mampu untuk menjana murid-muridnya untuk membentuk atau menghsilkan hasil seni. Ada guru yang bukan opsyen Pendidikan Seni Visual  tetapi amat kreatif. Ini kerana guru berkenaan sangat rajin membuat rujukan atau mencari rujukan mengenai penghasilan seni untuk dilaksanakan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di dalam kelas. Malahan guru ini amat diikuti hasil seni yang dibuat di dalam kelasnya. Bagi guru-guru yang kurang kreatif sering merujuk guru berkenaan untuk mendapat sedikit idea bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan seni visual ini.

            Rakan-rakan guru di tahap 1 juga dilihat mempraktikan pendidikan seni visual di dalam kelas. Bagi guru-guru tahap 1 dilihat lebih menggunakan kertas, lukis dan mewarna. Kadang kala aktiviti kraf yang mudah di lakukan terhadap anak-anak muridnya. Aktiviti bagi Pendidikan Seni Visual bagi tahap 1 adalah asas kepada kebanyakkan penghasilan seni. Malahan bagi tahun 2012 ini, ketua panitia seni yang baru telah dilantik dari guru yang mempunyai opsyen seni. Pada pendapat saya, teori yang dimiliki tidak sama dengan prktikal penghasilan bahan seni bagi murid-murid kelas yang di ajari. Bagi ruang maklumat atau Papan Ilmu di lorong laluan murid bagi Pendidikan Seni Visual, di lihat kurang keberkesannannya. Tiada lagi tampalan-tampalan hasil-hasil murid seperti tahun- tahun sebelumnya. Ini kerana Ketua panitia yang lama walaupun bukan opsyen tetapi amat kreatif dan rajin untuk mempersembahkan hasil seni visual kelas yang diajar.

            Walaupun rakan-rakan guru lain yang mengajar bagi mata pelajaran ini kurang mempunyai kreativiti, masih meneruskan usaha dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran seni visual di dalam kelas masing-masing.  Guru akan membuat pesanan setiap minggu, apakah barangan yang perlu di bawa bagi aktiviti Pendidikan Seni Visual pada minggu yang akan datang. Guru yang kreatif biasanya dilihat akan membuat hasil seni penuh kesabaran. Anak muridnya diajar untuk menjaga dan bertanggungjawab terhadap hasil yang boleh disudahkan lagi. Walaupun penghasilan bahan tersebut ada sesetengahnya memakan masa lebih 3 minggu tetapi yang penting guru dapat menerima hasil seni murid yang menepati kehendak objektifnya.

C. MINAT MURID-MURID

          Pada peringkat awal murid diberi pendedahan bahawa Pendidikan seni visual tu adalah mata  pelajaran melukis dan mewarna semata-mata. Apabila proses pembelajaran cara ini, guru akan dapat melihat murid yang tidak minat dengan aktiviti mewarna. Pada mereka ia adalah remeh dan lambat diselesaikan. Oleh itu murid mengambil jalan mudah dengan mewarna sesuatu gambar dengan menggunakan satu warna sahaja. Sebagai guru sememangnya agak menyirap darah, tetapi mereka mengetahui bahawa aktiviti yang mereka lakukan itu mungkin membosankan murid.    Murid seperti ini memang wujud dan semasa saya sendiri melalui prose pembelajran ,ata pelajaran ini, ada murid yang memang kurang gemar dengan aktiviti mewarna. Mereka mudah bosan dan tidak sabra untuk mneyelesaikan hasil seni mereka dengan hasil warna yang cantik. Ada murid yang pandai mewarna, pandai bermain warna dan pandai mencampur – campurkan warna pada gambar yang diwarnakan.            Bagi aktiviti pendidikan seni visual secara kraftangan, murid-murid kelihatan lebih teruja. Akan tetapi guru perlu membimbing dan sering menperingatkan murid perlu bersabar untuk menghasilkan hasil kraf seni mereka dengan baik atau menepati objektif guru dan sesuai dengan kebolehan murid. Aktiviti selain melukis dan mewarna sememangnya memperlihatkan kesungguhan murid untuk menghasilkan bahan seni mengikut kreativiti mereka. Ada murid yang sebelum melakukan telah menyatakan mereka tidak tahu untuk membuatnya. Oleh itu sebagai guru kita perlulah membimbing dan menunjuk cara kepada murid dengan penuh kesabaran. Apabila guru yang kreatif mengajar dan bersunggug-sungguh dengan subjek ini, apabila guru membuat pesanan barang-barang seni maka murid akan gembira untuk membawanya.

            Guru perlu kreatif dalam merancang aktiviti pendidikan seni visual, kerana murid-murid akan berasa seronok dengan aktiviti ini. Seperti saya, saya gemar membawa murid-murid keluar kelas untuk mencari bahan – bahan semulajadi untuk dijadikan bahan seni. Cara begini , murid kurang bosan dengan  mata pelajaran ini dan mereka sentiasa ekplore dengan alam sekitar. Cara begini aya terapkan untuk menyatakan kepada murid-murid bahawa setiap apa yang ada di sekeliling kita boleh dijadikan sebagai bahan seni. Secara tidak langsung murid-murid sendiri dapar memperlihatkan kreativiti bahan bagaimana yang hendak di guna bagi mengahsilkan sesuatu tajuk seni yang telah dibincang bersama guru semasa di dalam kelas. Murid kelihatan lebih seronok, lebih berterus terang dan sentiasa berinteraksi dengan guru untuk bertanya bahan yang sesuai dijadikan bahan seni.

KESIMPULAN

          Mata Pelajaran Pendidikan Seni dan Visual ini perlu sentiasa ada di dalam kurikulum sekolah. Walaupun sehingga ke peringkat lebih tinggi lagi. Pendidikan di sekolah rendah wlaupun dilihat mudah untuk mengajar murid kerana kanak-kanak bawah umur 12 tahun, hakikatnya ia ada cabarannya sendiri, Umur ketika ini adalah banyak pengenalan konsep apa jua mata pelajaran termasuklah mata pelaajran pendidikan seni dan visual. Ia adalah asas mengasah minat dan kreativti murid . Tambahan cabaran kepada murid-murid yang tidak gemar memegang warna kerana kurang sabra. Sebagai guru kita perlulah sama-sama mempertingkatkan minat dan kebolehan kreativti murid untuk berkarya dalam aktiviti seni.


TUGASAN 2 KAE3013 (UPSIB03-A112PJJ) D20102040759 DR LOY CHEE LUENPEMARKAHAN
1
TUGASAN 1

2
TUGASAN 2

3
E FORUM


JUMLAH


RIS

SEMESTER 2 SESI 2011/2012KOD & NAMA KURSUS

KAE3013

EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAKTUGASAN 2:
DUA ( 2 ) AKTIVITI KREATIF :  DRAMA DAN TARIAN DALAM SAMBUTAN HARI GURU.TAJUK:


KUMPULAN

GROUP UPSI B03 (A112 PJJ )

DISEDIAKAN OLEH :

NAMA
NO. ID
NO. TELEFON
ROHAIZA BT RAZALI
D201040759
012-6524908NAMA TUTOR E-LEARNING : LOY CHEE LUEN

TARIKH SERAH : 4 MEI 2012

ISI KANDUNGAN

PERKARA                                         HALAMANHalaman
1-      Tarikh dan tempat
2-      Jawatankuasa Induk
3-      Tujuan
4-      Tajuk
5-      Fokus
6-      Objektif
7-      Kumpulan sasaran
8-      Jawatankuasa Kerja
9-      Guru yang mengawal kelas
10-  Tentatif program
11-  Tema Hari Guru 2012
12-  Aktiviti Kreatif 1 : Teater Boneka
13-  Bilangan Murid
14-  Peralatan
15-  Skrip
16-  Langkah-langkah pelaksanaan
17-  Unsur kreativiti
18-  Aktiviti Kreatif 2 : Tarian dan Gerakan
19-  Tema
20-  Tajuk
21-  Rasional
22-  Bilangan Murid
23-  Kosteum
24-  Lirik Lagu
25-  Props
26-  Muzik
27-  Langkah-langkah pelaksanaan
28-  Unsur Kreativiti
29-  Anggaran Perbelanjaan
30-  Penutup


45
5-8
8-9
1011
12-13
13-14
14-15
15-16

16-17
18-19
20
USJ 23 36500

SUBANG JAYA

SELANGOR DARUL EHSAN16 MEI 2012 ( RABU )

9 . 00 PAGI – 1 .00 TENGAH HARI

ASTAKA WAWASAN

KERTAS KERJA

PROGRAM SAMBUTAN HARI GURU

PERINGKAT SEKOLAH 2012

1.                  TARIKH DAN TEMPAT16 Mei 2012

Astaka Wawasan       

SK Seri Subang , USJ 23

35600 Subang Jaya

Selangor Darul Ehsan

2.         JAWATANKUASA INDUKPENGERUSI    : En Zulkifli B Moha Tahir (Guru Besar)

TIMBALAN

PENGERUSI    : Pn Hjh NorAini Bt Abd Ghani          (PK Kurikulum)

NAIB

PENGERUSI    : Pn Hjh Norizan Bt Mohd Noor         (PK Hem)

                                     : En Rosli B Julis                                (PK Kokurikulum)

                                     : En Mohd Rosly B Johare                  (PK Petang)

                                     : En Abd Rahim B Sani                       (PK Pend.Khas)

SETIAUSAHA : Pn Rohaiza Bt Razali           

BENDAHARI  : Pn Normala Bt Shamsuddin 

3.  TUJUAN

            i- Menghargai jasa dan pengorbanan guru

            ii- Melihat kreativiti persembahan murid kepada guru-guru sekolah.

            iii- Menzahirkan kreativiti guru dalam membentuk persembahan murid-murid

4.  TAJUK

            Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah5. FOKUS  

Murid-murid yang terlibat dengan persembahan eksperesi  kreativiti dalam persembahan drama serta boneka.6. OBJEKTIF  

Pada akhir program ini,murid dapat

i-                    Memperlihatkan persembahan murid-murid dalam  lakonan dan tarian.

ii-                  Murid-murid boleh mendapat idea untuk sesi pengajaran dan pembelajaran iaitu menulis esei.7. KUMPULAN SASARAN

    Semua warga SK Seri Subang, Subang Jaya.8.         JAWATANKUASA KERJA

           

SENARAI NAMA GURU DAN TUGASAN UTAMA

BAHAGIAN TUGASAN
/ NAMA
SENARAI TUGASAN
PA SISTEM
EN MOHD YUSRI B MOHAMMAD
 • En Idham B Adnan
 • En Che Sha Rizal  B Che Hak
 • En Mohd Fadzli B Ghazali
 • En Kamarul Endra
 • En Mohd Saad B Hassan
 • Pn Naizah Bt Abd Ghani
 • Pn Suriza Bt Abdullah
 • Pn Husna Bt Yahya

 • Menyediakan peralatan PA sistem yang mencukupi
 • Sekurang-kurangnya 2 PA sistem
PENGURUSAN MURID
PN JAMALIAH BT ISMAIL(KETUA)
 • Pn Haslizawati Bt Abd Razak
 • Pn Habibah Bt Zakaria
 • Cik Shamini A/P Pavadai
 • Cik Ida Aznim Bt Akasah
 • Pn Maslina Bt Che Hussien
 • Memastikan murid sentiasa terkawal ketika persembahan rakan-rakan mereka di pentas.
 • Murid – murid tidak dibenarkan berdiri atau kerap ke bilik air terutama murid yang sama.
 • Memastikan  murid sentiasa berada di dalam barisan kelas masing-masing.
PERSIAPAN PENTAS
PN NORMAZIZAH
 • Pn Mariani Bt Ismail
 • Pn Noriah Bt Mahmood
 • Pn Mahani Bt Sulaiman
 • Pn Satifah Bt Mohd Aris
 •  
 • Menghias pentas
 • Mengemas pentas
 • Minta bantuan pekerja jika ada menggunakan pokok-pokok bunga
PERSIAPAN TEMPAT
EN AZMAN
 • En Basharul Amin
 • En Ahmad Marzuki
 • En T.Ramash Kumar
 • En Mohd Saad B Ahmad@Hassan
 • En  Idham B Adnan
 • Memasang 10 khemah(minta bantuan murid lelaki tahun 6 dan 5)
 • Menyediakan kerusi untuk guru dan tetamu(minta bantuan pengawas)
 • Kerusi guru sediakan semasa murid sedang rehat
 • Mengeluarkan kipas
 • Mengemas semula alatan yang digunakan

JURU ACARA
 • En Suhaimi B Shamsuddin
 • Pn Nor Azizah Bt Desa
 • Mengacarakan majlis semasa majlis penyampaian hadiah.
 • Sentiasa berhubung dengan setiausaha untuk mengetahui sebarang perubahan.
 • Memastikan memperolehi buku program sebagai panduan tentatif program sambutan Hari Guru yang berlangsung peringkat sekolah.

JAMUAN
EN JEFFRI B JUSOH
 • Pn Norehah Bt Mohd Dom
 • Pn Rafidah Bt Abdul Samad
 • En Mahdy B Abd Aziz
 • Pn Noriah Bt Abdullah
 • Pn Roslinda Bt Sanusi
 • En Rosdin B Ramly
 • Cik Ainul Husna Bt Abdul Hak
 • Pn Mariana Bt Yassin
 • Pn Zakiah Bt Mustapha
 •  
 • Menempah makanan untuk VIP dan petugas (anggaran waktu 12tengah hari)
 • Segala perubahan waktu akan dibincang di dalam mesyuarat kelak
 • Memberi bil kepada setiausaha untuk di selesaikan
PENGURUS HADIAH
PN NORSHIDAH BT  ALI HASSAN
 • Cik Ardianawati Kamari Bt Baharom
 • Cik Normah Bt Kassim
 • Pn Norhayati Bt Haron
 • Pn Nor Azlina Bt Adam
 • Pn Shahima Bt Bakar
 •  
 • Mengatur hadiah dan menyampaikan hadiah
 • Melabel hadiah
 • Menyediakan meja dan alas meja serta dulang(jika perlu)-guna meja dari pusat sumber
BUKU PROGRAM
PN NOR AZREEN BT ZAINUDDIN
 • Pn Nor Azidah
 • Pn Nor Azilah
 • Pn Noraida Bt Amir
 • Cik Siti Norzehan
 • Pn Norhafizah
 • Pn Paridatul Azna • Menyediakan buku program dalam bentuk muka buku sebelah menyebelah
 • Maklumat program minta dari setiausaha
 • Memberi salinan buku Program kepada ajk dokumentasI
DOKUMENTASI
PN ZARIRAH BT ZAINUDDIN
 • En Ismail (Juruteknik)
 • Merekod dan mendokumentasi program
 • Mengambil gambar secara manual / handycamp
 • Memberi salinan kepada Pusat Sumber dan Guru Besar

BACAAN DOA
EN MOHD YAZID B SULAIMAN
 • Semasa memulakan majlis agar majlis lebih diberkati
PERSEMBAHAN
PN ROHAIZA BT RAZALI
 • Pn Noraini Bt Ismail
 • Pn Norhayati Bt Haron
 • Melatih murid-murid persembahan drama dan tarian gerakan.9.         GURU YANG MENJAGA ATAU MENGAWAL KELASWAKTU

KELAS
GURU
7.30-7.45 pg
Pendidikan khas
Pra Pendidiakan Khas
Pra sekolah
 • Guru kelas
 • Pembantu Murid
7.30-7.45 pg

3 BERLIAN
3 DELIMA
( berada di 3B)
 • Pn Nor Azlin
 • Pn Nur Azida Bt Zubir
7.45-8.00 pg
3 ZAMRUD
3 NILAM
(berada di 3Z)
 • En Basharul Amin
 • Pn Siti Azilah
8.00-8.15 pg
3 INTAN
3 MUTIARA
(berada di 3M)
 • En Azman
 • En Mohd Saad
8.15-8.30 pg
4 BERLIAN
4 DELIMA
4 ZAMRUD
(berada di 4B)
 • Pn Noraida Bt Amir
 • Pn Hamimah Bt Harun
 • Cik Ardianawati
8.30-8.45pg
4 NILAM
4 INTAN
(berada di 4N)
 • En Kamarul Endra
 • Pn Mahani
8.45-9.00 pg
4 TOPAZ
4 MUTIARA
(berada di 4T)
 • Pn Fatimah Hajar
 • En T Ramash Kumar
9.00-9.15 pg
5 BERLIAN
5 DELIMA
5 ZAMRUD
(berada di 5B)
 • Pn Noor Azreen
 • En Mohd Fazli
 • Pn Normazizah
9.15-9.30 pg
5 NILAM
5 INTAN
(berada di 5N)
 • Pn Madznah
 • Pn Noriah Bt Mahmood
9.30-9.45 pg
5 TOPAZ
5 MUTIARA
(berada di 5M)
 • Pn Maizura
 • Cik Ainul Husna
9.45-10.00 pg
6 BERLIAN
6 DELIMA
6 ZAMRUD
(berada di 6B)
 • Pn Noor Aini Bt Ismail
 • En Nik Ahazzied
 • Pn Shahima
10.00-10.15pg
6 NILAM
6 INTAN
(berada di 6N)
 • En Nordin
 • En Mohd Yazid
10.15-10.30 pg
6 TOPAZ
6 MUTIARA
(berada di 6T)
 • Pn Rahimah Bt Ibrahim
 • Cik Normah Bt Kassim10.       TENTATIF PROGRAMMASA
AKTIVITI
7.30- 8.30
PAGI
 • Ucapan Pengerusi Majlis
 • Ucapan Penyelaras Program
 • Ucapan  Guru Besar

8.30 – 10.00
PAGI
 • Nyanyian Lagu NEGARA KU
 • Nyanyian  Lagu NEGERI SELANGOR
 • Nyanyian Lagu  SEKOLAH
 • Nyanyian Lagu ’ KAMI GURU MALAYSIA’
(nyanian 3 lagu tersebut dinyanyikan bersama-sama guru dan murid. Manakala lagu ’Kami Guru Malaysia’ hanya dinyanyikan oleh guru-guru sahaja.
·        Persembahan Teater Boneka oleh murid-murid Tahun 3

10.10 -10.30
PAGI
REHAT TAHUN 3 & 4

10.40-11.00
PAGI
REHAT TAHUN 5 & 6 •  
11.00-1.00
TENGAH HARI
 • Persembahan Tarian dan Gerakan oleh murid-murid Tahun 5
 • Nyanyian solo guru oleh Cik Ida Aznim dan Cik Siti Norzehan
 • Nyanyian Duet antara guru iaitu En Rosley dan Pn Norehah
 • Nyanyian Duet antara guru dan murid iaitu Cik Ida Aznim dan murid Tahun 6 Siti Nurhaliza.
1.00 PETANG
Jamuan VIP
11.       TEMA HARI GURU 2012

"GURU INOVATIF MELONJAKKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN NEGARA"12.       AKTIVITI KREATIF : teater

TEMA             : “ PUPPET SHOW “

TAJUK                       :   “ MENGAPA GAGAK HITAM “

RASIONAL   :  Dalam aktiviti ini, pelbagai faedah dapat kita perolehi iaitu:

ü  Mendedahkan kepada kanak-kanak bagaimana cara untuk berfungsi dalam satu kumpulan yang besar.

ü  Memperkembangkan daya imaginasi dan kreativiti kanak-kanak dalam pembawakan watak masing-masing.

ü  Memupuk semangat kerjasama dan berpasukan dalam menjayakan sesuatu persembahan “puppet show‟.

ü  Melalui aktiviti ini juga, para guru secara tidak langsung dapat menerangkan secara terperinci akan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita yang dipersembahkan tersebut.

13.       BILANGAN MURID : 12 ORANG

14.       PERALATAN : - Boneka gagak

- Boneka merak

- Pita rakaman

- Warna

- Prop bingkai (gambar disertakan)

-Tumbuh-tumbuhan sebagai hiasan pentas boneka

15.       SKRIP                                  : “ TEKS GAGAK DAN MERAK “

BABAK I

Merak : Mari kita warnakan badan kita supaya lebih cantik.

Gagak : Macam mana caranya?

Merak : aku ada kawan. Seorang pemuda yang menjadi pelukis.

Gagak : Oh begitu, cepatlah. Aku sudah tidak sabar lagi.

Merak : Sabarlah, aku akan pergi berjumpa dengan pemuda itu esok.

Gagak : elok benar cadangan awak. Nanti kita jumpa esok di tebing sungai ini  ya!BABAK 2

Merak membawa berus dan warna.

Merak : Inilah warna-warna yang aku dapat.

Gagak : Cantik. Tentu berseri-seri.Merak : Sudah tentu, tapi siapa yang hendak 

              diwarnakan  dahulu.

Gagak : Baiklah aku warnakan badan kau.

Merak : Hmmm! Cantiknya. Pandai kau pilih warna ya?

Gagak : Tentulah, sekarang giliran kau pula.

Merak : Baiklah, aku akan warnakan lebih cantik lagi.

Gagak : Nanti dulu, aku laparlah.

Merak : Sabar la. Bukan lama, sekejap sahaja.

BABAK 3

Seekor bangkai ayam terapung di permukaan air yang dibawa arus.Gagak yang lapar   itu tidak  sabar lagi apabila melihat bangkai di sungai.

Gagak : Cepatlah, aku tak sabar lagi.

Merak : Baiklah, warna apa yang awak mahu?

Gagak : Warnakanlah apa sahaja. Cepatlah.

Merak : Baiklah ( lalu mencurah warna hitam ke seluruh badan gagak)Gagak terus

terbang  dan menyambar bangkai ayam itu. Apabila mereka bertemu semula,  Gagak terkejut melihat rupanya yang hitam,sedangkan merak sangat cantik.  Gagak terbang menjauhkan diri.16.       LANGKAH-LANGKAH PERLAKSANAAN :

Teater “ Mengapa Gagak Hitam “:

1)      Melalui aktiviti teater ini, skrip yang sesuai dengan cerita perlu disediakan dan mempunyai dialog yang bersesuaian.. Terdapat dua cara untuk menjalankan aktiviti ini agar ianya menjadi satu jalan cerita yang menarik :

a)      penceritan berada dalam kelompok cerita di mana  pembaca membaca skrip sambil berjalan-jalan ke arah tempat pelakon apabila wataknya dibaca. Pelakon akan berdiri apabila wataknya dibacakan oleh pembaca membaca skrip.

b)      pencerita diluar kelompok cerita iaitu pembaca skrip  membacakan cerita di suatu tempat lain yang telah disediakan dan pelakon-pelakon akan bertindak balas terhadap cerita itu dengan berdiri dan berlakon apabila skrip mengenai wataknya dibaca oleh pembaca skrip tersebut. 

2)      Penataan bunyi

ü  Hasil daripada pembelajaran dengan alat genderang dan gerakan, bunyi-bunyi yang dipelajari terdahulu boleh diadaptasi ke dalam teater.

ü  Muzik yang gtelah dirakam oleh guru juga boleh digunakan sevagai unsur bunyi dalam teater yang dipersembahkan.

ü  Bunyi-bunyi yang dirakam dari alam seperti bunyi burung turut boleh digunakan bagi merangsang deria murid semasa melakonkan aktiviti teater.

3)      Hiasan Latar dan Props

ü  Hiasan latar dan props perlu untuk meningkatkan kualiti persembahan17.       UNSUR-UNSUR KREATIVITI  DAN NILAI-NILAI MURNI YAND DAPAT DIKEMBANGKAN DALAM AKTIVITI TEATER.

            Alatan mainan seperti boneka sangat selamat untuk kanak-kanak. Penghasilan boneka begitu serasi dan sesuai terhadap diri kanak-kanak . Ini kerana mereka masih lagi berfikiran animisme dan sangat suka dan gemar terhadap boneka. Teater ini juga disesuaikan dengan aspek kemahiran bahasa terhadap kanak-kanak. Melalui teater boneka, pelbagai bentuk dan gaya bahasa dapat diperkenalkan kepada kanak-kanak. Perlaksanaan teater boneka sememangnya dapat memberi kan pengalaman belajar yang sangat seronok dan menarik  terhadap diri kanak-kanak.

Penghasilan sebuah teater kanak-kanak atau remaja, merupakan satu usaha yang amat bermakna kepada para pelajar. Peranan teater dalam pendidikan bukan sekadar melatih kefasihan bertutur, kecekapan berkomunikasi, berfikir dan berketrampilan, malahan melalui aktiviti berteater, murid boleh mempertingkatkan potensi diri dalam banyak aspek. Ini termasuklah aspek perkembangan diri dan sosialnya.

Teater merupakan seni persembahan yang menggabungkan seni lakon dengan plbagai seni lain seperti seni muzik, seni tari, seni pertukangan, seni bina, seni berbahasa dan seni yang lain.Oleh itu amat bertepatanlah, teater menjadi medium unggul untuk menyampaikan pembelajaran secara bersepadu sebagaimana yang diharapkan dalam pendidikan masa kini.

Melalui penglibatan dalam aktiviti drama atau teater, para pelajar digalakkan memaksimumkan semua aspek kecerdasan dalam diri mereka. Ini bertepatan pula dengan kepelbagaian kecerdasan yang telah dimasukkan sebagai kemahiran nilai tambah dalam pendidikanAktiviti teater juga merupakan aktiviti yang berpusatkan murid, kerana proses penghasilan teater itu sendiri pasti melibatkan penyertaan mereka secara aktif.

Kreativiti seseorang murid itu boleh diukur melalui empat komponen utama iaitu kelancaran,( secara spontan serta pantas ) fleksibel, (mampu menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan dan situasi), keaslian (mencari idea baru dan asli kepekaan) dan kepekaan (Penggunaan deria pancaindera seperti melihat, merasa, mendengar, menghidu dan sentuhan digunakan secara sepenuhnya sebagai proses pengamatan dan merekod.) Aktiviti-aktiviti nyang berikut adalah antara yang boleh digunakan sebagai aktiviti susulan untuk kanak-kanak.. Antaranya ialah:

a) Menggerak lakonkan semula cerita

b) Membina boneka

c) Menyanyi menggunakan boneka

d) Mempelbagaikan suara menggunakan boneka

Boneka adalah objek atau bahan yang digerakkan serentak dengan skrip yang dibaca atau skrip  bebas yang disesuaikan dengan bahan yang melambangkan watak-watak tertentu. Boneka boleh menarik minat murid terhadap pembelajaran.

Tujuan penggunaan boneka ialah :

ü  Murid dapat mempelajari bahasa dalam suasana yang menarik dan berkesan

ü  Memupuk daya kreativiti untuk menghasilkan ciptaan karya seni

ü  Memupuk semangat kerjasama dan berkongsi pengalaman seni

ü  Menggunakan dan memperkukuhkan pemahaman pelajar terhadap sesuatu cerita, peristiwa atau isi pelajaran yang disampaikan.

ü  Nilai murni dari kisah ini ialah gelojoh membawa padah.

18.       AKTIVITI KREATIF KE 2 : tarian dan gerakan

19        TEMA                        : TARIAN DAN GERAKAN  - BINATANG

20.       TAJUK          : “ LAGU BUNYI BINATANG “

21.       RASIONAL   : 

1) dapat membantu pembinaan dan  pertumbuhan fizikal kanak-kanak

             2) kanak-kanak dapat mengenal bunyi-bunyi haiwan

             3) kanak-kanak dapat menggunakan  keseluruhan anggota  badan  mereka   semasa

tarian dan gerakan dijalankan.

22.       BILANGAN MURID : 10 ORANG

23.       KOSTUM       : AYAM , ITIK , BURUNG

24.       LIRIK LAGU            : LIRIK LAGU " BUNYI BINATANG"

Saya ayam kok, kok, kok, kok, kok

Saya itik quek, quek, quek, quek,quek

Saya burung cip, cip, cip, cip, cip,

Kami bunyi kok, kok, kok, kok,kok, quek, quek, quek,quek,quek,cip, cip, cip, cip, cip.

25.       PROPS            : SUASANA DALAM HUTAN

26.       MUZIK                       : CD LAGU BUNYI  BINATANG

27.       LANGKAH-LANGKAH PERLAKSANAAN        :

1)      6 orang murid memakai kostum binatang seperti ayam,itik dan burung

2)      Props adalah bertemakan suasana hijau di dalam hutan. 4 orang murid yang lain memakai set props rama-rama, pokok-pokok hijau, bunga-bunga dan matahari.

3)      Apabila muzik iringan daripada CD dipasang, 6 murid tadi naik ke pentas untuk menyanyikan lagu  bunyi binatang bersama dengan muzik yang dipasang oleh guru.

4)      4 orang murid yang memakai set props akan menggerakkan props masing-masing bersama dengan 6 murid yang lain.

5)      Murid akan menari dan membuat gerakan mengikut lirik lagu “ bunyi binatang “

6)      Kesemua murid akan mengulangi pergerakan sebanyak 3 kali.28.       UNSUR-UNSUR KREATIVITI DAN NILAI-NILAI MURNI.

1) Tarian kanak-kanak

Kanak-kanak mempunyai naluri terhadap rentak dan irama, penghargaan nilai terhadap pergerakan berirama dan mempunyai kemampuan kreativiti yang semulajadi. Potensi pergerakan kanak-kanak boleh dirangsang melalui ritma dan pelbagai bentuk tari. Kanak-kanak mempunyai keinginan untuk bergerak dan sentiasa aktif. Salah satu cara untuk memuaskan keinginan untuk bergerak ialah menerusi tarian. Kanak-kanak dapat menikmati kepuasan melalui gerak-geri yang berentak dan berirama dalam tarian. Aktiviti tarian sesuai untuk pertumbuhan fizikal dan kreativiti kanak-kanak.

2) Kepentingan tarian kepada kanak-kanak

    i. Aspek kognitif

    ii. Aspek fizikal -Membantu mengembangkan psikomotor kanak-kanak ke tahap yang  

       maksimun dan baik

    iii. Aspek sosial dan emosi

    iv. Aspek psikomotor

3)      Melalui gerak tubuh, kanak-kanak mampu untuk mengungkapkan idea-idea, perasaan dan pengalaman penari kepada orang lain. Tarian mengandungi segala gerakan tubuh badan yang mempunyai unsur-unsur keindahan. Seni tari ini dapat di lihat pada pergerakan tangan, kaki, badan, mata dan anggota tubuh badan yang lain.

4)      Aktiviti muzik dan pergerakan bukan sahaja membantu pertumbuhan kecerdasan kinestetik malahan berperanan membantu mereka memahami konsep muzik yang abstrak.

5)      Melalui lagu bunyi binatang murid dapat membuat pelbagai pergerakan kreatif. Contohnya murid boleh meniru gaya binatang berjalan seperti ayam dan itik.

6)      Murid juga boleh mengajuk bunyi binatang yang mereka nyanyikan bersama-sama rakan mereka yang lain.

7)      Melalui tarian dan gerakan ini murid dapat memupuk semangat kerjasama, dapat menghilangkan rasa takut., lebih berasa yakin apabila berada di khalayak ramai dan dapat mengetahui rupa dan bunyi binatang.29.       ANGGARAN PERBELANJAAN

PERKARA
ANGGARAN PERBELANJAAN
BACKDROP ‘BANNER’ – SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH 2012 SAIZ 10’ X 6’
RM 200
JAMUAN MAKAN VIP
RM 200
TEATER BONEKA
i-                    Gabus putih  (4keping)
ii-                  Gabus warna merah (3keping)
iii-                Gabus warna hijau (3keping)
iv-                Gabus warna kuning (3keping)
v-                  Kosteum Gagak
vi-                Kosteum Merak

RM 6.00
RM 6.00
RM 6.00
RM 6.00
RM 20.00
RM 20.00
AKSESORI TARIAN DAN GERAKAN
i-                    Selendang  (10helai)
ii-                  Bunga (20kuntum)
iii-                Tali pinggang ( 10utas)
iv-                Sepit ( 3 papan)

RM 50.00
RM 20.00
RM 25.00
RM 5.00
HIASAN PENTAS
i-                    Cat mural tin kecil ( 1 tin)
ii-                  Pelekat dinding bunga ( 20 keping)

RM 10.00
RM 60.00
HADIAH
Setiap guru (98 orang x RM5.00)

RM490.00
JUMLAH
RM 1124.0030.       PENUTUP

            Majlis Sambutan Hari Guru peringkat sekolah sememangnya saban tahun di lakukan bagi menghargai jasa dan pengorbanan guru dalam mendidik anak-anak murid di Sekolah Kebangsaan Seri Subang ini. Pendedahn persembahan oleh murid-murid dan sebahagian guru-guru di harapkan dapat memeriahkan lagi sambutan hari guru bagi tahun 2012 ini. Aktiviti seperti ini bukan sahaja bertujuan merai kan guru sebagai pendidik, malahan sebagai teman anak-anak di sekolah. Ia juga salah satau cara penerapan nilai- nilai murni melalui persembahan oleh murid iaitu persembahan teater boneka dan tarian gerakkan. Melalui penceritaan dan kreativiti murid ini di interpertasikan kepada para penonton. Bakat dan kesungguhan murid ini menjadi teladan dan panduan kepada murid-murid lain. Program seperti ini secara tidak langsung dapat memberi  idea kepada murid-murid membuat karangan atau esei bagi mata pelajaran Bahasa  Malaysia atau Bahasa Inggeris. Malahan bagi subjek yang menimbulkan nilai-nilai murni secara tidak langsung iaitu Pendidikan Sivik Dan kewargenegaraan serta Kajian Tempatan memberi panduan kepada murid untuk dijadikan sebahagaian panduan dan gambaran oleh murid-murid. Di harapkan majlis ini dapat berlangsung dengan ceria dan bermesej.

Di sediakan oleh ;

………………………………………………..

( ROHAIZA BT RAZALI )

SETIAUSAHA MAJLIS SAMBUTAN HARI GURU 2012

PERINGKAT SEKOLAH SK SERI SUBANGDisahkan oleh ;……………………………………………………

ZULKUIFLI B MOHD TAHIR

GURU BESAR

SK SERI SUBANG